การเรียนรู้ผ่าน Facebook Live รายการโค้ชกันวันละคำ

" โค้ชกันวันละคำ "

ท่านสามารถรับชม Live โค้ชกันวันละคำ ได้ทั้ง 2 ช่องทาง ทาง Facebook "วรภัทร์ ภู่เจริญ" และ "โค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย"
Visitors: 637,574