ทบทวนปีเก่า-ตั้งเป้าปีใหม่

"ขอขอบคุณ โค้ชเทอดทูน ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ชไทย / โค้ชเจมส์ โค้ชไทย รุ่น 18 / โค้ชอินดี้ โค้ชไทย รุ่น 30 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ขอขอบคุณโค้ชไทยพี่เลี้ยงประจำกลุ่มทุกท่านที่อำนวยการเรียนรู้

ขอขอบคุณ อาคาร KX Center ที่กรุณาสนับสนุนสถานที่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสังคมการเรียนรู้ไทย

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเรียนรู้และให้ความสนใจในกิจกรรมของสถาบันโค้ชไทยตลอดมา"

Visitors: 630,093