โครงการโค้ชจิตอาสา (Knowledge Sharing)

โครงการจิตอาสา & Knowledge Sharing

 “ยุทธศาสตร์ปัญญบวร” ของสถาบันโค้ชไทย

 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ “ภูมิปัญญาร่วม” (Collective Wisdom)

 โดยบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์การโค้ชสากล 

ให้เกิดขึ้นระหว่าง “บ้าน-วัด-โรงเรียน” เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า

 

 

 

 


Visitors: 1,686,391