โครงการโค้ชจิตอาสา

 

“ยุทธศาสตร์ปัญญบวร” ของสถาบันโค้ชไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ “ภูมิปัญญาร่วม”(Collective Wisdom) โดยบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์การโค้ชสากลให้เกิดขึ้นระหว่าง “บ้าน-วัด-โรงเรียน” เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า

 

 

โครงการจิตอาสา
ของทางสถาบันโค้ชไทย

Visitors: 637,562