โครงการจิตอาสาของสถาบันโค้ชไทย

 

“ยุทธศาสตร์ปัญญบวร” ของสถาบันโค้ชไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ “ภูมิปัญญาร่วม”(Collective Wisdom) โดยบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์การโค้ชสากลให้เกิดขึ้นระหว่าง “บ้าน-วัด-โรงเรียน” เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า

 

 

โครงการจิตอาสาสำหรับผู้สนใจทั่วไป
ที่กำลังเปิดรับสมัคร

โครงการจิตอาสา
ของทางสถาบันโค้ชไทย

ต้นกล้าโค้ชไทย
ชีวิตออกแบบได้ด้วยบอร์ดเกมการโค้ช
Teaching to Coaching
Visitors: 604,835